Loading...
Kako postati član 2019-03-26T09:24:19+00:00

KAJ NUDIMO NAŠIM ČLANOM

 • 1. Skrbimo za promocijo članov

  Zagotavljamo vam objavo vaše dejavnosti na spletni strani, seznama vaših mediatorjev in trenerjev, objava brošur o vaših dejavnostih, objava aktivnosti v napovednik in redne novice.

 • 2. Podpiranje dejavnosti članov in zagotavljanje pomoči pri izvajanju njihovih dejavnosti na področju mediacije

  Medios podpira dejavnosti svojih članov, ki so v povezavi z mediacijo. Eden od načinov je informiranje in objava dogodkov in dejavnosti člana, ki so namenjene širši mediacijski javnosti na spletni strani in novicah Mediosa. Medios pa lahko posamezne dogodke tudi podpre in pri njih sodeluje.
  Član Mediosa se lahko vedno obrne z vprašanji, predlogi in pobudami, pritožbami in drugimi mnenji na ustrezni organ združenja, ki se je dolžan hitro in strokovno odzvati.

 •  3. Strokovno-družabno druženje na mediacijskih večerih

  Vsak drugi torek v mesecu so organizirani mediacijski večeri, ki so strokovno-družabno obarvani in predstavljajo neformalen forum za izmenjavo mnenj, idej, ki služijo razvoju stroke in mediacije v slovenskem prostoru.

 • 4. Strokovno udejstvovanje

  Vsak član ima možnost objavljati strokovne članke na spletni strani in v strokovni reviji Mediosa ter drugih medijih. Vsak član ima možnost neposredno prispevati in sodelovati pri oblikovanju strokovnih mnenj Mediosa ter tako vplivati na razvoj mediacije v slovenskem in širšem prostoru. Sodelujejo pa lahko tudi kot predavatelji na konferencah v organizaciji ali so-organizaciji združenja.

 • 5. Pridobitev certifikatov kakovosti za izvajanje mediacijskih usposabljanj, mediacijskih postopkov in drugih mediacijskih dejavnosti 

  Medios bo v sodelovanju s potrebnimi institucijami oblikoval standarde doseganja kakovosti in način njegovega preverjanja ter oblikoval postopek podeljevanja certifikatov kakovosti.
  Organizacija okroglih miz, seminarjev, kongresov, konferenc in drugih dogodkov na področju mediacije
  Člani imajo možnost uveljavljanja znižane kotizacije za udeležbo na navedenih dogodkih ter brezplačne promocije lastne dejavnosti.
  MEDIOS glede na aktualnost v mediacijskem dogajanju organizira predvidoma eno okroglo mizo, seminar ali konferenco na leto. V tednu svetovnega dneva mirnega reševanja sporov pa organizira redne tematske kongrese.

 • 6. Vključevanje v postopke oblikovanja politik, predpisov, ukrepov in praks, ki imajo vpliv na razvoj mediacije

  Vsi člani imajo možnost aktivnega vplivanja in soprispevanja pri oblikovanju stališč, ki jih organi Medios zastopajo v postopkih oblikovanja politik, predpisov, ukrepov in praks, ki se nanašajo na razvoj mediacije v slovenskem prostoru.

 • 7. Povezovanje z drugimi organizacijami, ki delujejo na področju mediacije, in njihovih članov

  Medios povezuje mediacijske organizacije v Sloveniji z namenom izmenjave izkušenj, primerov dobre prakse, kroženja idej, vzpostavljanja enotnosti temeljev mediacije in spoznavanja mediatork in mediatorjev.

VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE

PRISTOPNA IZJAVA

KAKO POSTANETE ČLAN

Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki se želi včlaniti v združenje, mora izpolniti pristopno izjavo , ki jo posreduje Združenju. 
Pristopni izjavi je potrebno priložiti: 

 • kopijo statuta, pogodbe o ustanovitvi ali drugega ustreznega temeljnega akta iz katerega je razviden namen oz. cilj opravljanja dejavnosti na področju mediacije;
 • kopijo dokumenta o registraciji organizacije;
 • dokument, ki izkazuje aktivnost organizacije na področju mediacije (kopija letnega poročila ali navedba referenc).

Vlogo pregleda upravni odbor, ki preveri izpolnjenost zgoraj navedenih pogojev. O odobritvi članstva v Združenju vas bomo pisno obvestili.

PRISTOPNA IZJAVA

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih