Loading...
Seznam trenerjev 2019-06-13T08:45:05+00:00

SEZNAM ČLANOV

ALEKSANDRA – ZAVOD ZA POMOČ IN SVETOVANJE DRUŽINI

CENTER ZA TRANSFORMATIVNO MEDIACIJO 

Parmova ul. 53, 1000 Ljubljana

info@transformativna-mediacija.org

031 768 238

IKSA INŠTITUT

Marivnoševa 8, 1000 Ljubljana

info@iksa.si; 040 917 000

SKUPNOST PRIVATNIH ZAVODOV

SKUP je bil ustanovljen z namenom povezovanja zasebnih zavodov ter dviga kakovosti njihovega delovanja. SKUP deluje na družbenih področjih, ki so za razvoj družbe posebnega pomena.

Skupnost izvaja in podpira socialno podjetniške in družbeno učinkovite programe, projekte in dejavnosti organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij, organizacij socialne ekonomije, socialnih podjetij, malih in srednjih podjetij ter dejavnosti drugih subjektov in posameznikov.

e-naslov: info@skup.si

spletna stran: www.skup.si

Britof 469, 4000 Kranj

04 23 44 804, 031 646 896

INŠTITUT ZA MEDIACIJO CONCORDIA

Inštitut za mediacijo Concordia (IMC) izvaja mediacije ter nudi številna mediacijska usposabljanja s področja šolske, družinske in gospodarske mediacije ter mediacije v lokalni skupnosti. Usposabljanje družinskih mediatorjev se izvaja v skladu s standardi in po kriterijih  Evropskega foruma za družinsko mediacijo (European Forum Research and Training in Family Mediation – EFRTFM), katerega član je IMC (http://www.europeanforum-familymediation.eu ). IMC je razvil Model mediacije v vzgoji in izobraževanju ter ustanovil Mrežo za mediacijo v vzgoji in izobraževanju, v katero se povezujejo vzgojno izobraževalne ustanove iz Republike Slovenije, ki v svoje delo vključujejo mediacijo. Geslo delovanja: Mediacija, nova kultura odnosov.

www.concordia.si , info@concordia.si
Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana
068 13 10 15, 040 604 406

MEDIACIJA, MARTIN LELJAK S.P.

MIRABI ZAVOD, KRANJ

SERAFIN, Zavod za izobraževanje, obvladovanje konfliktov in mediacijo

Kuzmičeva ul.2,
1000 Ljubljana
info@zavod-serafin.com;

SINDIKAT BANČNIŠTVA SLOVENIJE

SKUPNOST CSD SLOVENIJE

VZGON – DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKO RAVNOVESJE, KVALITETNE ODNOSE, USPEŠNO VZGOJO IN USTVARJALNOST

ZAPORNIŠKI VIKARIAT

ZAVOD ARSIS

ZAVOD PIP

Zavod PIP je neprofiten zavod za izvajanje dejavnosti s področja pravnega svetovanja in pravne pomoči, svetovanja potrošnikom, alternativnega reševanja sporov, podporne dejavnosti NVO in informiranja o Evropski Uniji. S svojim delom se trudimo prispevati k utrditvi pravne varnosti posameznikov in k njihovi boljši osveščenosti o pravicah in dolžnostih, ki jih spremljajo v vsakodnevnem življenju. Naše glavno vodilo je varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin.

V zavodu deluje tudi Center za alternativno reševanje sporov, čigar namen je izvajanje mediacije. Ob »pravnem osveščanju« posameznikov, si po svojih močeh prizadevamo, da uporabniki naših storitev izbirajo mirno pot za razreševanje medsebojnih konfliktov. Prav zaradi tega izvajamo postopek mediacije, ki ga usmerjajo usposobljeni mediatorji na družinskem, gospodarskem in civilnopravnem področju. Zaradi velikega razmaha potrošništva spodbujamo uporabo mediacije tudi na področju varstva potrošnikov.

Lista mediatorjev:

  • Ksenija Štraus – družinska mediacija in mediacija na področju civilnega prava
  • Darjan Lampič – družinska mediacija, mediacija s področja varstva potrošnikov
  • Lidija Domanjko – družinska mediacija
  • Sanja Antonijevič – mediacija s področja varstva potrošnikov

ZAVOD RAKMO

Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO izvaja mediacijo, usposabljanje za mediatorje in izobraževanja s področja mediacije.

www.mediacija.com in www.rakmo.siinfo@rakmo.si
Kuzmičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
01 43 64 117

SEZNAM TRENERJEV

ANKA STOJAN

LJUBLJANA

Področje delovanja: trener mediatorjev za vse vrste mediacij, Okrožno sodišče v Ljubljani. Usposabljanje za družinske mediatorje.

Usposobljenost: usposabljanje za trenerje na izobraževanjih za mediatorje, Okrožno sodišče v Ljubljani, april 2005.

Organizacija: Ahil svetovanje d.o.o.

Kontakt: anka@svet-ahil.si

IRENA BORŠTNAR

 LJUBLJANA, IVANČNA GORICA

Področje delovanja: Osnovno usposabljanje za mediatorje. Usposabljanje za družinske mediatorje. Usposabljanje za šolske mediatorje.

Usposobljenost: aktivna mediatorka in trener mediatorjev, udeleženka več kot 250 ur izobraževanja s področja mediacije, izvajalka več kot 100 ur usposabljanja za mediatorje in drugih izobraževalnih programov s področja mediacije, izvajalka več kot 100 ur izobraževalnih programov z mediaciji sorodnih področij (obvladovanja konfliktov, obvladovanje nasilja,…). Uspešno zaključila 120 urni program usposabljanja za trenerje pri Zavodu RAKMO.

Organizacija: Zavod Rakmo

Kontakt: irena.borstnar@rakmo.si, irena.borstnar@gmail.com

MARKO IRŠIČ

LJUBLJANA

Področje delovanja: Osnovno usposabljanje za mediatorje. Usposabljanje za družinske mediatorje. Usposablanje za šolske mediatorje. Usposabljanje na področju mediacije v gospodarskih in delovnopravnih sporih ter mediacije v podjetjih. Usposabljanje na področju mediacije v skupnosti.

Usposobljenost: aktiven mediator, mentor in trener mediatorjev, udeleženec več kot 300 ur izobraževanja s področja mediacije, izvajalec več kot 2000 ur usposabljanja za mediatorje, izvajalec več kot 500 ur drugih izobraževalnih programov s področja mediacije, izvajalec več kot 1000 ur izobraževalnih programov s področja obvladovanja konfliktov, zaključil program ‘Train the trainers’ in mojster Nevrolingvističnega programiranja.

Organizacija: Zavod Rakmo

Kontakt: marko.irsic@rakmo.si, 040-302-265

MIŠO PUŠNIK

KRANJ

Področje delovanja:  Osnovno usposabljanje za mediatorje. Usposabljanje za družinske mediatorje.

Usposobljenost: aktiven mediator, trener mediatorjev, udeleženec več kot 300 ur izobraževanja s področja mediacije, izvajalec več kot 1000 ur usposabljanj za mediatorje

Organizacija: Zavod Rakmo, Center za transformativno mediacijo

Kontakt: info@transformativna-mediacija.org

MAG. MARTIN LISEC

LJUBLJANA

Področje delovanja: trener šolskih, družinskih, gospodarskih mediatorjev ter mediatorjev v lokalni skupnosti.

Usposobljenost: Mediator  in trener mediatorjev, udeleženec več kot 200 ur izobraževanja s področja mediacije kot udeleženec, izvajalec več kot 300 ur usposabljanja za mediatorje, izvajalec več kot 100 ur drugih izobraževalnih programov s področja mediacije.

Organizacija:  Inštitut za mediacijo Concorda

Kontakt:  martin.lisec@mediacija.netwww.mediacija.netwww.solskamediacija.si, 040 842 224

PRIMOŽ ŠPORAR

KRANJ

Področje delovanja: mirno reševanje sporov, mediacija, nevtralna ocena spora, preventivna mediacija, ocena tveganja spora, ocena stroškov spora.

Usposobljenost:  mediator, mentor in trener, udeleženec preko 450 ur mediacijskih usposabljanj doma in v tujini, od leta 2000 izvajalec in so-izvajalec mediacijskih usposabljanj ter usposabljanj s področja mirnega reševanja sporov za preko 20 naročnikov (PIC, Evropska komisija DG Justice, Agencija za radioaktivne odpadke, Planet GV, Sindikat delavcev bank in hranilnic, Skupnost centrov za socialno delo itd.).

Organizacija: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC

Kontakt: primoz.sporar@pic.si, www.pic.si

ROBERT FRIŠKOVEC

LJUBLJANA

Področje delovanja: Osnovno usposabljanje za mediatorje. Usposabljanje za družinske mediatorje. Usposabljanje na področju mediacije med žrtvijo in storilcem..

Usposobljenost: aktiven mediator in trener mediatorjev, udeleženec več kot 250 ur izobraževanja s področja mediacije, izvajalec več kot 100 ur usposabljanja za mediatorje in drugih izobraževalnih programov s področja mediacije, izvajalec več kot 100 ur izobraževalnih programov z mediaciji sorodnih področij (obvladovanja konfliktov, obvladovanje nasilja,…).
Uspešno zaključil 120 urni program usposabljanja za trenerje pri Zavodu RAKMO.

Organizacija: Zavod Rakmo, Zaporniški vikariat

Kontakt: robert.friskovec@rakmo.si, robert.friskovec@guest.arnes.si

SEZNAM MEDIATORJEV

ALENKA KLEMENČIČ

LJUBLJANA

Področje delovanja: vsi spori

Usposobljenost: uspešno zaključen 134 urni program usposabljanja pri Zavodu RAKMO.

Organizacija: Zavod Rakmo

Kontakt: alenka.klemencic@rakmo.si

ALENKA PETEK

LJUBLJANA

Področje delovanja: vsi spori

Usposobljenost: uspešno zaključen 134 urni program usposabljanja pri Zavodu RAKMO.

Organizacija: Zavod Rakmo

Kontakt: alenka.petek@rakmo.si

ALJOŠA VURNEK

KRŠKO

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: CSD Krško

Kontakt: aljosa.vurnek@gov.si

AMALIJA ORAŽEM

KAMNIK

Področje dela: vsi spori

Usposobljenost: uspešno zaključen 134 urni program usposabljanja pri Zavodu RAKMO.

Organizacija: Zavod Rakmo

Kontakt: amalija.orazem@guest.arnes.si, 041 462 144

ANDREJA JANEŽ

KOČEVJE

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključeno usposabljanje za družinske mediacije pri Skupnost centrov za socialno delo Slovenije

Organizacija: : CSD Kočevje

Kontakt:  andreja.janez@gov.si , 01/8938-389

ANICA WEBER

ŠENTJUR PRI CELJU

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: : CSD  Šentjur pri Celju

Kontakt:  anica.weber@gov.si, 03 7462522

ANITA BREGAR

JESENICE

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: : CSD  Jesenice

Kontakt:  anita.bregar@gov.si, 04 5834601

ANKA STOJAN

LJUBLJANA

Področje dela: vse vrste mediacije

Usposobljenost: izobraževanje za mediatorje, Okrožno sodišče v Ljubljani, september 2003 in nadaljevalno izobraževanje za mediatorje, Okrožno sodišče v Ljubljani, april 2005.

Organizacija: : CSD  Šentjur pri Celju

Kontakt:  anica.weber@gov.si, 03 7462522

BERNARDA DROBNIČ

RIBNICA

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: Zakljuteno usposabljanje za mediatorja in družinskega mediatorja:19.3.2015 pri Skupnost centrov Slovenije

Organizacija: :  Center za socialno delo Ribnica

Kontakt:  bernarda.drobnic@gmail.com , 031 600 333

BILJANA KONJEVIČ ČENIČ

Področje dela: družinska mediaicja, mediacija v primerih nasilja v družini.

Usposobljenost: 234-urno usposabljanje s področa družinske mediacije.

Organizacija: : PIC

Kontakt: biljana.konjevic-cenic@pic.si

BORIS NUSDORFER

Področje dela: družinska mediacija, gospodarska mediacija.

Usposobljenost: 150 urno usposabljanje s področja gospodarske mediacije.

Organizacija: : PIC

Kontakt: boris.nusdorfer@pic.si

BRANKA BRENKUŠ

Področje dela: družinska mediacija, gospodarska mediacija.

Usposobljenost: 150 urno usposabljanje s področja gospodarske mediacije.

Organizacija: : PIC

Kontakt: boris.nusdorfer@pic.si

BRANE KRAPEŽ

LJUBLJANA

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: PIC-osnovno mediacijsko usposabljanje (133 ur), PIC- usposabljanje za družinsko mediacijo (94 ur), Concordia (Lisa Parkinson)-intenzivno usposabljanje družinskih mediatorjev (16 ur).

Organizacija: : Zavod CDK

Kontakt: brane.krapez@cdk.si, 041 988 556

BRIGITA PLAVČAK

ROGAŠKA SLATINA

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: : CSD Šmarje pri Jelšah

Kontakt: brigita.plavcak@gov.si

BURGA KRŽAN

KRŠKO

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: : CSD Krško

Kontakt: burga.krzan@gov.si, 04 4904963

DANICA KOLŠEK

LITIJA

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: : CSD Litija

Kontakt:

DANICA KURENT

ZAGORJE OB SAVI

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: : CSD Zagorje ob Savi

Kontakt: dkurent@gmail.comomcenter.2012@gmail.com, 041 414 481

DARJA KUZMANIČ

KORVA, SKUPNOST CSD

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: : Skupnost CSD

Kontakt: darja.korva@csd.si, 082022402

DARJA PRELOG

RADLJE OB DRAVI

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: :  CSD Radlje ob Dravi

Kontakt: darja.prelog@siol.net

EVA FERJAN

LJUBLJANA

Področje dela: vsi spori

Usposobljenost: uspešno zaključen 134 urni program usposabljanja pri Zavodu RAKMO.

Organizacija: : Zavod Rakmo

Kontakt: wva.ferjan@gmail.com, 040 917 000

HELENA WEILGUNY

LJUBLJANA

Področje dela: vsi spori

Usposobljenost: uspešno zaključen 134 urni program usposabljanja pri Zavodu RAKMO.

Organizacija: : Zavod Rakmo

Kontakt: helena.weilguny@gmail.com,040 241 166

ELIZABETA PRISTAV BOBNAR

KAMNIK

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: : CSD Kamnik

Kontakt: 051 642932, 01 8303292

GORDANA ČIŽMAN

LJUBLJANA MOSTE POLJE

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: : CSD Ljubljana Moste Polje

Kontakt: gordana.cizman@gov.si

IRENA BORŠTNAR

IVANČNA GORICA

Področje dela: vsi spori

Usposobljenost: uspešno zaključen 134 urni program usposabljanja pri Zavodu RAKMO.

Organizacija: : Zavod Rakmo

Kontakt: irena.borstnar@guest.arnes.si, 041 992 522

RENA ŠINIGOJ BATISTIČ

NOVA GORICA

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: : CSD Ravne na Koroškem

Kontakt:  jasna.spiler-cedej@gov.si, 031 311 706

JASMINA BREZNIK

MARIBOR

Področje dela: vsi spori

Usposobljenost: uspešno zaključen 134 urni program usposabljanja pri Zavodu RAKMO.

Organizacija: : Zavod Rakmo

Kontakt: irena.borstnar@guest.arnes.si, 041 992 522

JASNA ŠPILEJ ČADEJ

RAVNE NA KOROŠKEM

Področje dela: vsi spori

Usposobljenost: uspešno zaključen 134 urni program usposabljanja pri Zavodu RAKMO.

Organizacija: : Zavod Rakmo

Kontakt: irena.borstnar@guest.arnes.si, 041 992 522

JELENA POLAK

ŠKOFJA LOKA

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: : CSD Škofja loka

Kontakt: 

JULIJANA DOLINAR

LJUBLJANA VIČ RUDNIK

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: CSD Ljubljana Vič – Rudnik

Kontakt:  julijana.dolinar@gov.sijulijana.dolinar@gmail.com, 051 355 104, 01 2002 172

KATARINA BERVAR STERNAD

Področje dela: družinska mediacija, gospodarska mediacija

Usposobljenost: 150-urno usposabljanje s področja družinske mediacije in gospodarske mediacije.

Organizacija: : PIC

Kontakt: katarina.bervar-sternad@pic.si

KRISTINA DAVID

LENDAVA

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: : CSD Lendava

Kontakt: kristina.david@gov.si, 02 5789 840

KSENIJA ABRAM

IZOLA

Področje dela: vsi spori

Usposobljenost: uspešno zaključen 134 urni program usposabljanja pri Zavodu RAKMO.

Organizacija: : Zavod Rakmo

Kontakt: ksenijaabram@yahoo.com, 041  531 173

KSENIJA BALANTIČ

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključeno usposabljanja pri Skupnost centrov za socialno delo Slovenije

Organizacija: Center za socialno delo Sežana

Kontakt: ksenija.balantic@gmail.com, 031 883 408

LADISLAV MOČIVNIK

SEVNICA

Področje dela: vsi spori

Usposobljenost: uspešno zaključen 134 urni program usposabljanja pri Zavodu RAKMO.

Organizacija: Zavod Rakmo

Kontakt: ladislav.mocivnik@gov.si

LIDIJA HERMAN

ŠMARJE PRI JELŠAH

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: SCD Šmarje pri Jelšah

Kontakt: lidija.herman@gov.si

LILJANA OVSENJAK

MURSKA SOBOTA

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost:  uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: CSD Murska Sobota

Kontakt: liljana.ovsenjak@gov.si, 02 5351 140, 02 5352 154

LUCIJA SKOK

LJUBLJANA

Področje dela: družinska medaicija, gospodarska mediacija, mediacija v civilnih sporih, delovnh sporih, nepremičninskih sporih, zavarovalniških sporih, okoljska mediacija.

Usposobljenost:  uspešno zaključen 134 urni program usposabljanja pri Zavodu RAKMO, pravnica s pravosodim izpitim.

Organizacija: Zavod Rakmo

Kontakt: lucijaskok@gmail.com

MAG. MAJDA VRH

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: Zakljudeno usposabljanje 19. 3. 2015 pri Skupnost CSD Slovenije

Organizacija: CSD Ribnica

Kontakt: majda.vrh@gov,si, 01 320 44 13

MARIJA ŠAUPERL

GORNJA RADGONA

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: CSD Gornja Radgona

Kontakt: sauperl.marija@gmail.com

MARKO IRŠIČ

LJUBLJANA

Področje dela: mediacija v vseh vrstah sporov

Usposobljenost: trener mediatorjev pri Zavodu RAKMO.

Organizacija: Zavod Rakmo

Kontakt: marko.irsic@rakmo.si

MAG. MARTIN LISEC

LJUBLJANA

Področje dela: vse vrste mediacije

Usposobljenost:  usoposabljanje šolskih mediatorjev (60 ur) – Inštitut za mediacijo Concordia 2005; Izobraževanje za družinske mediatorje (150 ur) – Lucca (Italija) 2006.

Organizacija: Inštitut za mediacijo Concorda

Kontakt: martin.lisec@concordia.siwww.concordia.siwww.solskamediacija.si, 040 842 224

MARINKA ŠLIBAR VENDE

RADOVLJICA

Področje dela: mediacija v nepremičninskih sporih, gospodarska mediacija, okoljska mediacija, mediacija v delovnih sporih, lokalnih skupnostih.

Usposobljenost: uspešno zaključen 134 urni program usposabljanja pri Zavodu RAKMO.

Organizacija:Zavod Rakmo

Kontakt: marinka.vende@telemach.si

MARŠA POGAČNIK

KRANJ

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: CSD Kranj

Kontakt: marsa.pogacnik@gov.si, 04 2568725

MELITA LEVA

DOMŽALE

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost:uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: CSD Domžale

Kontakt: 

MIRJANA KELLNER

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediatorje 19.3.2015 pri Skupnost centrov za socialno delo

Organizacija: CSD Hrastnik

Kontakt: mirjana.kellner@gov.si

MIŠO PUŠNIK

DOMŽALE

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 140 urno osnovno usposabljanje za mediatorje,  uspešno zaključen 120 urno  usposabljanje za družinske mediatorje, uspešno zaključeno 120 urno  usposabljanje za trenerje mediatorjev

Organizacija: Zavod Rakmo, CTM

Kontakt: info@transformativna-mediacija.org

NATAŠA KOŠIČEK

NOVA GORICA

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: CSD Nova Gorica

Kontakt: 

POLONA MIKLIČ

LJUBLJANA

Področje dela: vsi spori

Usposobljenost: uspešno zaključen 134 urni program usposabljanja pri Zavodu RAKMO.

Organizacija:Zavod Rakmo

Kontakt: polona.miklic@rakmo.si

PRIMOŽ ŠPORAR

KRANJ

Področje dela: vsa področja

Usposobljenost: cca 450 ur usposabljanj

Organizacija: PIC

Kontakt: primoz.sporar@pic.si

RENATA BRDAR TOMAŽINČIČ

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije pri Skupnost CSD Slovenije

Organizacija: Skupnost CSD Slovenije

Kontakt: renata.brdar@scsd.si

ROBERT FRIŠKOVEC

LJUBLJANA

Področje dela: vsi spori

Usposobljenost: uspešno zaključen 134 urni program usposabljanja pri Zavodu RAKMO.

Organizacija: Zavod Rakmo

Kontakt:  robert.friskovec@gov.si

ROSEMARIE BRATKOVIČ

MURSKA SOBOTA

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: CSD Murska Sobota

Kontakt: rosemarie.bratkovic@gov.si, 02 2022403

SABINA LENARČIČ

LJUBLJANA

Področje dela: družinska mediacija, šolska mediacija, mediacija v lokalni skupnosti.

Usposobljenost: uspešno zaključen 134 urni program usposabljanja pri Zavodu RAKMO.

Organizacija: Zavod Rakmo

Kontakt: lenarcic.sabina@volja.net

SENDI MURGEL

SKUPNOST CSD

Področje dela:  družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: Skupnost CSD

Kontakt:  sendi.murgel@scsd.si, 08 2022403

SIMONA PORŠ

SLOVENJ GRADEC

Področje dela:  družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: CSD Slovenj Gradec

Kontakt:   simona.pors@gmail.com

SUZANA MIKOLIČ

Področje dela:  družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije pri SCSD Slovenije

Organizacija: CSD Hrastnik

Kontakt:  suzana.mikolic@gov.si , 070 706 752

TANJA METELKO LISEC

LJUBLJANA

Področje dela: mediacija v vseh vrstah spora.

Usposobljenost: trenerka mediatorjev.

Organizacija: Inštitut za mediacijo Concordia

Kontakt:  tanja.metelko-lisec@concordia.siwww.concordia.siwww.solskamediacija.si

TAMARA KOREN PEČAR

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen  usposabljanje za družinskega mediatorja pri SCSD Slovenije

Organizacija: CSD Koper

Kontakt: tamara.koren@gov.si , 05 66 34 571

TADEJ POBERŽNIK

SLOVENJ GRADEC

Področje dela: družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: CSD Slovenj Gradec

Kontakt: tadej.poberznik@gmail.com

TATJANA PODLIPEC

LJUBLJANA MOSTE POLJE

Področje dela:  družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: CSD Ljubljana Moste Polje

Kontakt: tatjana.podlipec@gov.si

TATJANA STROJAN

KRANJ

Področje dela:  diskriminacija, šport, peace building, zelena.

Usposobljenost: cca. 40 ur usposabljanj

Organizacija: Inštitut Primus

Kontakt: info@institut-primus.si

TINA DRUSANY

Področje dela:  družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen usposabljanja s področja dručinske mediacije pri SCSD Slovenije

Organizacija: CSD Nova Gorica

Kontakt:  tina.drusany@gov.si

URŠKA LIČEN

AJDOVŠČINA

Področje dela:  družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: CSD Ajdovščina

Kontakt: liurska@gmail.com

VANJA KALIŠNIK

JESENICE, KRANJ, TRŽIČ

Področje dela:  družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključeno osnovno mediacijsko usposabljanje (100ur) , uspešno zaključeno usposabljanje za družinske mediatorje (100ur)

Organizacija: PIC

Kontakt: vanja.kalisnik@centerkontura.si, 031 666 361

VALENTINA KOVAČ

VARNA HIŠA KRAS

Področje dela:  družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: Varna hiša Kras

Kontakt: vhkras.valentina@gmail.com , 040 543 093

VERA SITER

ŠKOFJA LOKA

Področje dela:  družinska mediacija

Usposobljenost: uspešno zaključen 201 urni program usposabljanja s področja družinske mediacije

Organizacija: CSD Škofja Loka

Kontakt: vera.siter@gov.sivera.suter1@siol.net, 04 5170 116, 041 341 533

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih